Zadanie 9. marzec 2017 pr. cen w bydgoszczy [prawdopodobieństwo]

HD
4:17
автор  дата 20.02.2017
 • 2985
 • 14
 • 0
 Проголосовало пользователей: 14
Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8, 9} losujemy kolejno bez zwracania trzy liczby, zapisujemy je w kolejności losowania i tworzymy liczbę trzycyfrową w taki sposób, że pierwsza wylosowana liczba jest cyfrą tysięcy, druga jest cyfrą dziesiątek, a trzecia – cyfrą jedności. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że otrzymana liczba trzycyfrowa jest podzielna przez 4. Wynik przedstaw w postaci ułamka nieskracalnego. Reguła mnożenia i prawdopodobieństwo klasyczne. Podzielność liczby przez 4.
ЕЩЁ
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
Загрузка...
автор  дата 17.04.2018
Oto treści zadań: Zadanie 26. (0-2) 0:10 Rozwiąż nierówność -(x+3)(x-4)≥10. Zadanie 27. (0-2). 7:11 Zbiorem wartości funkcji f(x)=a(x-3)(x+2) jest przedział [-3; ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 03.04.2017
W pudełku znajduje się siedem kul ponumerowanych od 1 do 7. Losujemy kolejno dwie kule, bez zwracania, zapisując wyniki w liczbę dwucyfrową. Pierwsza ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 20.02.2017
Dwa okręgi o środkach A i B są styczne zewnętrznie i każdy z nich jest jednocześnie styczny do ramion tego samego kąta prostego. Wykaż, że stosunek obwodu ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 19.04.2017
Liczby: 10x+2, 80, 2x+58, w podanej kolejności, są odpowiednio dziesiątym, jedenastym i czternastym wyrazem nieskończonego ciągu arytmetycznego (an).
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 07.01.2018
Osią symetrii paraboli będącej wykresem funkcji kwadratowej f(x)= ax^2 + bx + 3, gdzie a≠0, jest prosta o równaniu x =-2. Wierzchołek paraboli leży na prostej ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 26.04.2017
Czworokąt ABCD wpisano w okrąg tak, że bok AB jest średnicą tego okręgu. Udowodnij, że |AD|^2 + |BD|^2 = |BC|^2 + |AC|^2 . Prosty dowód w planimetrii - w π ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 02.04.2017
Rozwiąż nierówność: 2-(1-x^2)/2 ≥ 1/2*(3x+1) Kolejna nierówność kwadratowa, czyli... bez tego zadania matura jest nieważna! Kto musi, niech obejrzy. Reszta ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 03.04.2017
Udowodnij, że nierówność (x+y)^2 + 10 ≥ 2(x-3y+xy) jest spełniona dla dowolnych liczb rzeczywistych x i y . Stosujemy wzory skróconego mnożenia, ponieważ ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 12.03.2017
Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} losujemy bez zwracania kolejno dwie liczby i od pierwszej odejmujemy drugą. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 13.03.2017
Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 96, a krawędź boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt, którego cosinus ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 21.02.2017
Oblicz wartość wyrażenia (√2cosα - 3sinα)/(4cosα) wiedząc, że tgα=√2 i α∈(0°, 90°). Podobne zadanie już było - zobacz w kartach: ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 03.04.2017
W trójkąt ABC wpisano okrąg o środku S , który jest styczny do boków trójkąta w punktach D,E i F (tak jak na rysunku). Uzasadnij, że α=β+γ. Dowodzenie w ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 08.03.2017
Szkice rozwiązań wszystkich zadań zamkniętych z matury próbnej z marca 2017 r. Niektóre zadania są dosyć trudne, więc jeśli moje szybkie tłumaczenie nie ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 22.11.2017
Próbna matura z OPERONEM. Listopad 2017. Rozwiązania wszystkich zadań zamkniętych w jednym filmie. Nie martwcie się, w maju będzie łatwiej ;-)
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 02.04.2017
Przedział (-∞; 3› jest maksymalnym zbiorem, w którym funkcja f(x)=-2x^2+bx-16 jest rosnąca. Wyznacz największą wartość tej funkcji. Ciekawe i pożyteczne ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 06.01.2018
Udowodnij, że nierówność (x^2-3)^2+x^4 ≥ 4,5 jest prawdziwa dla dowolnej liczby rzeczywistej. Dowodzenie nierówności. Dwa rozwiązania: z deltą i ze wzoru ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 26.04.2017
Ze zbioru liczb naturalnych dwucyfrowych losowo wybieramy jedną liczbę. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia A polegającego na tym, że otrzymamy liczbę ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 26.04.2017
Rozwiąż równanie x(x^2-2x+3)=0. Równanie wielomianowe trzeciego stopnia z wielomianem w postaci iloczynowej. Łatwe dwa punkty! W dodatku pokazuję jak ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 04.04.2018
Rozwiązania wszystkich 9 zadań otwartych. Zadanie 26. (0-2 pkt) 0:07 Rozwiąż nierówność (𝑥+5)(3−𝑥)+2𝑥−6≥0. Zadanie 27. (0-2 pkt) 3:55 W trójkącie ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
Youtube
  Загрузка...
    Сейчас смотрят
    Пользователи
  • Юра Козло Юра Козло
   Чернятин
  • Яна Дряхлова Яна Дряхлова
  • Полина Чернобай Полина Чернобай
   Южно-Сахалинск
  • Tatyana Aseeva Tatyana Aseeva
   Орск
  • Ольга Дробышева Ольга Дробышева
   Кропоткин
  • Mr Giannis Mr Giannis

  У нас искали:


  ¿está satanás en el infierno ¿dónde está satanás tengo preguntas Luke wright 4hww success story interview with michelle dale Sarkybird Zadanie 9. marzec 2017 pr. cen w bydgoszczy [prawdopodobieństwo] Авария на жд переезде Video/islam fıtrat ile örtüşen bir düzendir; hiçbir emiri fıtratla çelişmez" title="islam fıtrat Eberhard weilke Барби мультики Humanity quotes ãâ¤ã¢â°mtahan Orasxy Kata lensa Аниме клипы Ocã©ane peroux Muhammad fachry Devfraco Alena srost Andrew vlogs Porto solidãƒo