Чтобы найти видео, нажмите кнопку ►

Загрузка...

Zadanie 30. marzec 2017 pp. cen w bydgoszczy [prawdopodobieństwo]

HD
2:46
автор  дата 12.03.2017
 • 2143
 • 19
 • 0
 Проголосовало пользователей: 19
Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} losujemy bez zwracania kolejno dwie liczby i od pierwszej odejmujemy drugą. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że otrzymana w ten sposób różnica liczb jest większa od 2. Proste prawdopodobieństwo.
ЕЩЁ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 07.03.2017
W trójkącie równobocznym ABC punkt D dzieli bok AC w stosunku |𝐴𝐷|: |𝐷𝐶| = 2: 3. Oblicz tangens kąta ABD. Pierwsze zadanie otwarte z arkusza. Trójkąt ...
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 13.03.2017
W ciągu geometrycznym (𝑎𝑛) dane są iloraz 𝑞=−1/2 oraz suma 𝑎12+𝑎13+⋯+𝑎24=7∙(2^13+1)/(3∙2^23). Oblicz x, dla którego ciąg (𝑎4,𝑥−𝑎6,𝑎8) jest ciągiem...
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 20.03.2017
W klasie III A jest 12 dziewcząt i 14 chłopców, natomiast w klasie III B jest 10 dziewcząt i 16 chłopców. Rzucamy cztery razy sześcienną kostką do gry. Jeśli suma ...
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 09.03.2017
Różnica ciągu arytmetycznego jest równa (−3), a szósty wyraz jest równy 3012. Oblicz 𝑆2017. Dwa rozwiązania i pożyteczny wzór z wyjaśnieniem.
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 25.02.2017
Z pojemnika zawierającego 10 kul białych i 6 czarnych losujemy jedną kulę i wkładamy zamiast niej jedną kulę czarną. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że ...
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 13.03.2017
Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 96, a krawędź boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt, którego cosinus ...
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 12.03.2017
Oblicz pole i obwód trapezu prostokątnego, w którym podstawy mają długości 13 𝑐𝑚 i 22 𝑐𝑚, a tangens kąta ostrego jest równy 1 i 1/3. Proste zadanie za 4 ...
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 08.03.2017
Rozwiąż nierówność (𝑥−2)(𝑥−4)≥4(𝑥+4)+3. Najbardziej typowe zadanie maturalne, czyli nierówność kwadratowa. Tylko trzeba ją trochę poukładać.
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 21.02.2017
Oblicz wartość wyrażenia (√2cosα - 3sinα)/(4cosα) wiedząc, że tgα=√2 i α∈(0°, 90°). Podobne zadanie już było - zobacz w kartach: ...
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 09.03.2017
Uzasadnij, że suma kolejnych potęg liczby 2 o wykładnikach całkowitych dodatnich jest podzielna przez 14. Dowodzenie podzielności. Sympatycznie proste ...
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 03.04.2017
W pudełku znajduje się siedem kul ponumerowanych od 1 do 7. Losujemy kolejno dwie kule, bez zwracania, zapisując wyniki w liczbę dwucyfrową. Pierwsza ...
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 08.03.2017
Szkice rozwiązań wszystkich zadań zamkniętych z matury próbnej z marca 2017 r. Niektóre zadania są dosyć trudne, więc jeśli moje szybkie tłumaczenie nie ...
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 30.04.2017
Średnicą okręgu jest odcinek o końcach A=(-13, 27) i B=(5, 3). Wysokość trójkąta równobocznego, wpisanego w ten okrąg, wynosi:
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 30.03.2017
Wyznacz te wartości parametru 𝑚, dla których równanie (𝑥 − 3)[𝑥^2 − 2(2𝑚 + 1)𝑥 + (𝑚 + 2)^2] = 0 ma trzy różne rozwiązania. Równanie z parametrem.
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 20.02.2017
Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8, 9} losujemy kolejno bez zwracania trzy liczby, zapisujemy je w kolejności losowania i tworzymy liczbę trzycyfrową w taki sposób, ...
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 04.04.2018
Rozwiązania wszystkich 9 zadań otwartych. Zadanie 26. (0-2 pkt) 0:07 Rozwiąż nierówność (𝑥+5)(3−𝑥)+2𝑥−6≥0. Zadanie 27. (0-2 pkt) 3:55 W trójkącie ...
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 08.03.2017
Dane są trzy okręgi 𝑜1,𝑜2 𝑖 𝑜3. Okręgi 𝑜1, 𝑜2 są styczne zewnętrznie, jednocześnie są styczne wewnętrznie do okręgu 𝑜3 (patrz rysunek). Promienie ...
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 12.03.2017
Przekątna 𝐴𝐶 czworokąta 𝐴𝐵𝐶𝐷 zawiera się w prostej o równaniu 𝑥 − 2𝑦 − 7 = 0. Wierzchołki 𝐵, 𝐷 tego czworokąta mają współrzędne 𝐵 = (8; −6),...
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 23.03.2017
Wykaż, że dla dowolnych nieujemnych liczb rzeczywistych 𝑥, 𝑦 spełniona jest nierówność: 4𝑥^3 + 𝑦^3 ≥ 3𝑥𝑦^2. Dosyć trudne zadanie za dwa punkty.
 • СКАЧАТЬ
Youtube
  Популярные тэги
  Загрузка...
    Сейчас смотрят
    Пользователи
  • Оксана Антонова Оксана Антонова
   Нифантово
  • Лена Зотова Лена Зотова
  • Милана Рудницкая Милана Рудницкая
   Кондопога
  • Дамир Ульянов Дамир Ульянов
  • Наталья Казакова Наталья Казакова
   Самара
  • Виталий Салов Виталий Салов
  • Сергей Уманец Сергей Уманец
   Евпатория
  • Марина Седько Марина Седько
   Гомель

  У нас искали:


  670 films Zadanie 30. marzec 2017 pp. cen w bydgoszczy [prawdopodobieństwo] Don't wanna go home I don't care, im not listen'n Сестра соблазнила брата. сестра и брат видео Overdose doesn't discriminate: i came from a good family and i overdosed. Funny video on nana patekar's dialogue.must watch Foxy gamer girl ao vivo jogado undertale You can't stop laughing!!!! whatsapp funny video!!!! must watch video Eilen jewel sings don't leave poor me Russiam ruolette Adventures from the book of virtues the boy who cried wolf Чудеса Drink til you can't dance no more Ä°nmemiåÿ Don't stop believin' train @araneta Lean, Don't call uye om agus Узбекский кино скачать бесплатно We can't stop miley cyrus monterre