Zadanie 30. marzec 2017 pp. cen w bydgoszczy [prawdopodobieństwo]

HD
2:46
автор  дата 12.03.2017
 • 2337
 • 19
 • 0
 Проголосовало пользователей: 19
Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8,9,10} losujemy bez zwracania kolejno dwie liczby i od pierwszej odejmujemy drugą. Oblicz prawdopodobieństwo zdarzenia, że otrzymana w ten sposób różnica liczb jest większa od 2. Proste prawdopodobieństwo.
ЕЩЁ
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
Загрузка...
автор  дата 22.02.2017
Liczba naturalna 𝑛 przy dzieleniu przez 5 daje resztę 3, liczba 𝑚 również przy dzieleniu przez 5 resztę 2. Udowodnij, że reszta z dzielenia iloczynu liczb 𝑛 ∙ 𝑚 ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 12.03.2017
Oblicz pole i obwód trapezu prostokątnego, w którym podstawy mają długości 13 𝑐𝑚 i 22 𝑐𝑚, a tangens kąta ostrego jest równy 1 i 1/3. Proste zadanie za 4 ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 19.04.2017
Liczby: 10x+2, 80, 2x+58, w podanej kolejności, są odpowiednio dziesiątym, jedenastym i czternastym wyrazem nieskończonego ciągu arytmetycznego (an).
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 15.03.2017
Szereg geometryczny: 1+(𝑥^3+2𝑥^2−𝑥−1)+(𝑥^3+2𝑥^2−𝑥−1)^2+ (𝑥^3+2𝑥^2−𝑥−1)^3 +⋯ jest zbieżny dla... Ciekawe zadanie, ale jak za JEDEN punt wydaje ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 09.03.2017
Różnica ciągu arytmetycznego jest równa (−3), a szósty wyraz jest równy 3012. Oblicz 𝑆2017. Dwa rozwiązania i pożyteczny wzór z wyjaśnieniem.
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 08.03.2017
Rozwiąż nierówność (𝑥−2)(𝑥−4)≥4(𝑥+4)+3. Najbardziej typowe zadanie maturalne, czyli nierówność kwadratowa. Tylko trzeba ją trochę poukładać.
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 20.03.2017
W klasie III A jest 12 dziewcząt i 14 chłopców, natomiast w klasie III B jest 10 dziewcząt i 16 chłopców. Rzucamy cztery razy sześcienną kostką do gry. Jeśli suma ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 21.02.2017
Oblicz wartość wyrażenia (√2cosα - 3sinα)/(4cosα) wiedząc, że tgα=√2 i α∈(0°, 90°). Podobne zadanie już było - zobacz w kartach: ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 20.02.2017
Ze zbioru liczb {1,2,3,4,5,6,7,8, 9} losujemy kolejno bez zwracania trzy liczby, zapisujemy je w kolejności losowania i tworzymy liczbę trzycyfrową w taki sposób, ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 07.03.2017
W trójkącie równobocznym ABC punkt D dzieli bok AC w stosunku |𝐴𝐷|: |𝐷𝐶| = 2: 3. Oblicz tangens kąta ABD. Pierwsze zadanie otwarte z arkusza. Trójkąt ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 21.02.2017
Rozwiąż nierówność x^2-(3-x)(x+2)≥4. Kolejna nierówność kwadratowa. W razie kłopotów proponuję przejrzeć playlistę z podobnymi zadaniami: ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 25.02.2017
Z pojemnika zawierającego 10 kul białych i 6 czarnych losujemy jedną kulę i wkładamy zamiast niej jedną kulę czarną. Oblicz prawdopodobieństwo tego, że ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 13.03.2017
Suma długości wszystkich krawędzi ostrosłupa prawidłowego trójkątnego jest równa 96, a krawędź boczna tworzy z płaszczyzną podstawy kąt, którego cosinus ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 03.04.2017
W pudełku znajduje się siedem kul ponumerowanych od 1 do 7. Losujemy kolejno dwie kule, bez zwracania, zapisując wyniki w liczbę dwucyfrową. Pierwsza ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 13.03.2017
W ciągu geometrycznym (𝑎𝑛) dane są iloraz 𝑞=−1/2 oraz suma 𝑎12+𝑎13+⋯+𝑎24=7∙(2^13+1)/(3∙2^23). Oblicz x, dla którego ciąg (𝑎4,𝑥−𝑎6,𝑎8) jest ciągiem...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 08.03.2017
Dane są trzy okręgi 𝑜1,𝑜2 𝑖 𝑜3. Okręgi 𝑜1, 𝑜2 są styczne zewnętrznie, jednocześnie są styczne wewnętrznie do okręgu 𝑜3 (patrz rysunek). Promienie ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 19.04.2017
Trójkąt ΔABC jest prostokątny, gdzie |∡ABC|=90° . Punkt A=(-2, -1) , B=(3, 4), a punkt C leży na prostej k o równaniu y=2x-8 . Wyznacz współrzędne punktu C ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 17.04.2017
Graniastosłup prawidłowy czworokątny, w którym krawędź boczna jest dwa razy dłuższa od krawędzi podstawy, przecięto płaszczyzną zawierającą przekątną ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 22.02.2017
W ostrosłupie prawidłowym czworokątnym 𝐴𝐵𝐶𝐷𝑆 krawędź boczna ma długość 6, a kąt nachylenia ściany bocznej do płaszczyzny podstawy ostrosłupa ma ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
Youtube
  Загрузка...
    Сейчас смотрят

  У нас искали:


  Tops ytb Bloggg with me Бөдене кәсібінің пайдасы мен шығыны. Zadanie 30. marzec 2017 pp. cen w bydgoszczy [prawdopodobieństwo] Комбикорм для птиц, кроликов и других сх животных Dont kill me bro 8 кл 19. внутренняя энергия тела и способы ее изменения. количество теплоты Убитый имам видел себя в расстрельных списках (obed Counselor lutterodts wife finally replies afia schwarzenegger i didnt pay for our wedding Партия сказала надо.комсомол ответил: есть! Dont look back in anger (acoustic cover) oasis You dont own me from the first wives club, dangerous dames finale Woutre Feruza jumaniyozova seks.видео skachat Ну очень крутой 6 минутный тренинг для сетевиков! Cant stand losing you bf101 Muosh Elvin grey ft гузель уразова красивая, хороший Новогодние настроение с новым годом снег