Qu���ng tr���: tr���ng ����m bao v��y b���t c�� g��i �������c s�� th���y gi���u trong ph��ng ng���

3:34
автор  дата 23.02.2015
 • 28
 • 0
 • 0
Тэги: #anh, #sai, #elbi
Em k� h?u d�u ? ngu?i a iu ch�nh l� em ! Em k� bi?t d�u ? ngu?i a mong ch�nh l� em ! M� sao em k� ch?u th?u / m?i t�nh d?u c�n gian d? ... C? in l�n trang v? ... V� l�u kh� gi?t nu?c m?t / b?y l�u nay d� d?i kh? ... Nh? / anh nh? em / di?u d� / thi?t m� ! L?i do anh / n�n b�y gi? / cu?c t�nh d� k� c�n thi?t tha ... Anh v?n m�n / em bi?t l� ... T�nh c�m / d�nh cho em / n� k nhu em nghi d�u ... C? h�t hoi th?t s�u / c�ng di?u thu?c h�a v�o di?u nh?c ... Nge a gi�i th�ch di / d?ng d? n?i l�ng kia ph�i tan n�c ... V� ai ... v� ai ? ... c?ng v� anh ... c?ng v� anh ............ H�y l�m l?i t?t c� / d? m?i t�nh / l?i th�m xanh ... H�y tin a / d� 1 l?n / d? nc m?t k c�n roi ... Hi?u cho a / d? n? cu?i / s? l?i n? L?i c�i a xl v� t?t c� / nh?ng l?i l?m bao ng�y qua ... Anh chi iu em th�i m� ... anh chi c� m�nh em th�i m� ... Mel: TON Cu?c s?ng kh�ng nhu ta mong, v� anh d� sai d? ngu?i l?nh gi� C?u mong cho em qu�n di, v� tha th? anh l?i l?m ng�y tru?c T�nh y�u anh kh�ng d?i thay, ch? mong 1 l?n tha th? Xo� k� ?c d? n?i dau s? voi d?n theo th?i gian D� cho em kh�ng th? tha, th� anh v?n mong ngu?i hanh ph�c V� anh kh�ng nhu em mong, mi?n cu?ng cung kh�ng dc g� n?a V�i ch�n y�u thuong b�n nhau, bu?c di nh�n em h?nh ph�c �?ng b?t anh qu�n di ngu?i oi Ver 2: Elbi �?ng b?t ... a ph?i w�n [x2] ... Qu�n di 1 ng` m� ng` d� ... d� c?t bu?c di th?t xa ... Y�n dc k� ... nh? ng` tar ... sao l?i k� ... m�n dc la [th?t to] Huh ... anh xin l?i em ... Nhung th?t ra t?t c� s? th?t ko nhu e nghi d�u ... M?i chuy?n x?y ra th?t t�nh c? ko nhu e nghi d�u ... Bi?t m� l�m sao . c? w�n th� l�m sao ... L�m sao d? w�n di h?t... h�nh b�ng 1 ng` con g�i ... Ch? t?i a sai ... l� t?i a k ph?i .. Ko c� em p�n c?nh ... th?t s? l� r?t tr?ng tr�i ... Nh?ng ng�y b�n th?i gian tr�i wa th?t nhanh tr?i l?nh ... B�n tay ?m �p ko c�n ... L?i n�i d?u m�i .... ko h?n C�m d? v� a k th? bc' wa v?t xe d? ... Gi?t nuoc' m?t d� tu�n tr�n ... c?ng ko th? l�u kh� ... L?i xin l?i cu?i c�ng ch? mong e tha th? ... V� l?i xin l?i cu?i c�ng ... ngh?n l?i mong du?c th? tha ... Mel 2: Urib0o V� y�u em d� m?t di qu� nhi?u T? em kh�ng d�m trong mong gi Ngu?i d?n chi d? nay l�ng ngu?i thay d?i Em d� kh�ng c�n tin Gi? d�y chia d�i l?i 2 con du?ng Ngu?i quen m� sao gi?ng nhu xa l? T�nh iu ch?t theo 1 ng con g�i Ta m?t nhau t? d�y M?t nhau t? d�y
ЕЩЁ
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
Загрузка...
автор  дата 28.03.2016
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 22.02.2018
người Việt thành công ở Mỹ Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã nhấn ĐĂNG KÝ và THÍCH kênh: https://goo.gl/eOgxIj Donate - Sharing Channel ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 01.08.2016
Tin tức: http://www.facebook.com/VOATiengViet, http://www.youtube.com/VOATiengVietVideo, http://www.voatiengviet.com. Nếu không vào được VOA, xin các ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
автор  дата 26.02.2018
định cư Mỹ, cuộc sống Mỹ Xin trân trọng cảm ơn quý vị đã nhấn ĐĂNG KÝ và THÍCH kênh: https://goo.gl/eOgxIj Donate - Sharing Channel ...
 • СМОТРЕТЬ
 • СКАЧАТЬ
Youtube
  Загрузка...
    Сейчас смотрят

  У нас искали:


  Чеченская война 1996cv Oldish Hayko vochinch chi mna (new video).mp4 Qu���ng tr���: tr���ng ����m bao v��y b���t c�� g��i �������c s�� th���y gi���u trong ph��ng ng��� Watcheverde Фильм т 34 2017 смотреть онлайн бесплатно Taurina bros in rap salutano i fan b street